تولید رقیب آسیایی سوخو آغاز شد!/ عکس
تولید رقیب آسیایی سوخو آغاز شد!/ عکس

کره جنوبی تولید انبوه جنگنده های KF-21 را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، طبق اعلام دیفنس نیوز، کره جنوبی قصد دارد در سال ۲۰۲۴ تعداد ۴۰ هواپیما تولید کند. طراحی و تولید KF-21 باید در سال ۲۰۲۶ به پایان برسد.
براساس گزارش کانال خبری پارتیزان، کرهKF-21 را برای جایگزینی جنگنده های F-4 و F-5 ساخت..

کره جنوبی تولید انبوه جنگنده های KF-21 را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، طبق اعلام دیفنس نیوز، کره جنوبی قصد دارد در سال ۲۰۲۴ تعداد ۴۰ هواپیما تولید کند. طراحی و تولید KF-21 باید در سال ۲۰۲۶ به پایان برسد.

براساس گزارش کانال خبری پارتیزان، کرهKF-21 را برای جایگزینی جنگنده های F-4 و F-5 ساخته است و قصد دارد تا سال ۲۰۳۲، در مجموع حدود ۱۲۰ هواپیمای نسل ۴++ داشته باشد.

تولید انبوه رقیب آسیایی سوخو آغاز شد/ عکس

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

۲۲۷۲۲۷