تهران قدیم| چادری و بدون حجاب، مشتریان یک مغازه/ عکس
تهران قدیم| چادری و بدون حجاب، مشتریان یک مغازه/ عکس

زندگی در تهران قدیم برای خیلی‌ها خاطره‌انگیز و جذاب به نظر می‌رسد.
به گزارش ست نیوز، تصویری از ویترینِ یک مغازه در تهران، ۱۳۵۱ از جمله این تصاویر است.

۴۷۴۷

زندگی در تهران قدیم برای خیلی‌ها خاطره‌انگیز و جذاب به نظر می‌رسد.

به گزارش ست نیوز، تصویری از ویترینِ یک مغازه در تهران، ۱۳۵۱ از جمله این تصاویر است.

تهران قدیم| چادری و بدون حجاب، مشتریان یک مغازه/ عکس

۴۷۴۷