تهران قدیم| تصاویر جالب از میدان توپخانه ۷۷ سال قبل
تهران قدیم| تصاویر جالب از میدان توپخانه ۷۷ سال قبل

تصاویر زیر مربوط به میدان توپخانه در سال ۱۳۲۵ است.
به گزارش ست نیوز از سازمان اسناد و کتابخانه ملی، محمود پاکزاد از اولین عکاسانی است که تاریخ خیابان‌های تهران را مصور و مستند کرده است، البته از جمله شهرهایی که پاکزاد برای عکاسی به آن‌ها سفر کرده می‌توان به اصفهان، شیراز، تبریز، گرگان، اهواز،آبادا..

تصاویر زیر مربوط به میدان توپخانه در سال ۱۳۲۵ است.

به گزارش ست نیوز از سازمان اسناد و کتابخانه ملی، محمود پاکزاد از اولین عکاسانی است که تاریخ خیابان‌های تهران را مصور و مستند کرده است، البته از جمله شهرهایی که پاکزاد برای عکاسی به آن‌ها سفر کرده می‌توان به اصفهان، شیراز، تبریز، گرگان، اهواز،آبادان، خرمشهر، همدان، آذربایجان، قم، شهرهای شمالی ایران اشاره کرد. پاکزاد در سال ۱۳۷۷ خودش را بازنشسته کرد و در سال ۱۳۷۸ عکس‌های خود را به سازمان اسناد ملی اهدا کرد.

تصاویر زیر مربوط به میدان توپخانه در سال ۱۳۲۵ است.

تهران قدیم| تصاویر جالب از میدان توپخانه ۷۷ سال قبل

تهران قدیم| تصاویر جالب از میدان توپخانه ۷۷ سال قبل

۲۳۳۲۳۳