تصویری جالب از یک کِشتی هوایی
تصویری جالب از یک کِشتی هوایی

در جنگ جهانی اول استفاده از کشتی‌های هوایی کاربرد زیادی داشت اما پس از مدتی با گسترش استفاده از هواپیما، کاربرد نظامی این وسیله محدود شد.
به گزارش ست نیوز در تصویر زیر مربوط به کشتی هوایی “گراف زپلین” در سال ۱۹۲۹ است که بر فراز کلیسای جامع الکساندر نوسکی در صوفیه پایتخت بلغارستان پرواز می کند.

۳٫٫

در جنگ جهانی اول استفاده از کشتی‌های هوایی کاربرد زیادی داشت اما پس از مدتی با گسترش استفاده از هواپیما، کاربرد نظامی این وسیله محدود شد.

به گزارش ست نیوز در تصویر زیر مربوط به کشتی هوایی "گراف زپلین" در سال ۱۹۲۹ است که بر فراز کلیسای جامع الکساندر نوسکی در صوفیه پایتخت بلغارستان پرواز می کند.

تصویری جالب از یک کِشتی هوایی

۳۱۱۳۱۱