تصاویری از حضور سیدمحمد خاتمی در منزل مرحوم زهرا شجاعی
تصاویری از حضور سیدمحمد خاتمی در منزل مرحوم زهرا شجاعی

تصاویری از سیدمحمد خاتمی در منزل زهرا شجاعی را مشاهده می کنید.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، سید محمد خاتمی، در منزل زهرا شجاعی، مشاور وزیر کشور دولت اصلاحات، که روز گذشته بر اثر بیماری فوت کرد، حضور یافت. در ادامه تصاویری از سید محمد خاتمی در منزل زهرا شجاعی را مشاهده می کنید.

۲۷۲۱۵

تصاویری از سیدمحمد خاتمی در منزل زهرا شجاعی را مشاهده می کنید.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، سید محمد خاتمی، در منزل زهرا شجاعی، مشاور وزیر کشور دولت اصلاحات، که روز گذشته بر اثر بیماری فوت کرد، حضور یافت. در ادامه تصاویری از سید محمد خاتمی در منزل زهرا شجاعی را مشاهده می کنید.

تصاویری از حضور سیدمحمد خاتمی در منزل مرحوم زهرا شجاعی

تصاویری از حضور سیدمحمد خاتمی در منزل مرحوم زهرا شجاعی

تصاویری از حضور سیدمحمد خاتمی در منزل مرحوم زهرا شجاعی

۲۷۲۱۵