ترس از ارزیابی شدن زمینه‌ساز اختلال اضطراب اجتماعی است
ترس از ارزیابی شدن زمینه‌ساز اختلال اضطراب اجتماعی است

یک مطالعه جدید تصویربرداری عصبی بر روی دانشجویان نشان داد که ترس از قضاوت شدن، چه به شکل خوب یا بد، با اختلال اضطراب اجتماعی مرتبط است.
به گزارش ایتنا و به نقل از psypost، اسکن‌های مغزی نشان داد که الگوهای خاصی در قسمت جلویی مغز با شدت این اختلال ترس و اضطراب اجتماعی مرتبط است. این مطالعه در مجله بی..

ست نیوز
ترس از ارزیابی شدن زمینه‌ساز اختلال اضطراب اجتماعی است یک مطالعه جدید تصویربرداری عصبی بر روی دانشجویان نشان داد که ترس از قضاوت شدن، چه به شکل خوب یا بد، با اختلال اضطراب اجتماعی مرتبط است.
به گزارش ایتنا و به نقل از psypost، اسکن‌های مغزی نشان داد که الگوهای خاصی در قسمت جلویی مغز با شدت این اختلال ترس و اضطراب اجتماعی مرتبط است. این مطالعه در مجله بین‌المللی روانشناسی بالینی و سلامت منتشر شده است.
اختلال اضطراب اجتماعی یک وضعیت سلامت روان است که مشخصه آن ترس یا اضطراب شدید و مداوم از وضعیت‌های اجتماعی است. فرد دارای این اختلال، از مورد بررسی یا قضاوت گرفتن یا شرمنده‌شدن می‌ترسد. این افراد تمایل دارند خودآگاهی بیش از حد را تجربه کنند و ممکن است از تعاملات اجتماعی یا موقعیت ها برای جلوگیری از احساس ناراحتی یا تحقیر اجتناب کنند. ناراحتی عاطفی آنها ممکن است با علائم فیزیکی مانند ضربان قلب سریع، عرق کردن، لرزش و سرخ شدن همراه باشد.
افرادی که از اختلال اضطراب اجتماعی رنج می‌برند ترس از مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن توسط دیگران را تجربه می‌کنند. این یکی از علائم شناختی اصلی این اختلال است. با این حال، تحقیقات جدیدتر نشان می‌دهد که افراد مبتلا به این اختلال نه تنها از ارزیابی منفی بلکه از ارزیابی شدن مثبت نیز هراس دارند. بر خلاف ترس از ارزیابی منفی که نشانه سایر اختلالات نیز هست، ترس از ارزیابی مثبت علامتی است که مختص اختلال اضطراب اجتماعی است. با وجود این، ترس از ارزیابی مثبت، در مقایسه با ترس از ارزیابی منفی، تمرکز مطالعات بسیار کمی بوده است.
social anxiety disorder
ییفی ژانگ و همکارانش، به عنوان محققان این مطالعه، اینگونه توضیح داده‌اند: «نتایج این پژوهش نشان داد که ترس از ارزیابی منفی و ترس از ارزیابی مثبت می‌توانند به طور مستقل علائم اختلال اضطراب اجتماعی را پیش‌بینی کنند و علائم اختلال اضطراب اجتماعی نیز می‌تواند ترس بعدی از ارزیابی مثبت را پیش‌بینی کند».
این محققان افزودند که «سیگنال‌های کورتکس پیش‌پیشانی پشتی‌جانبی با ترس از ارزیابی منفی ارتباط منفی داشتند، در حالی که سیگنال‌های کورتکس پیش‌پیشانی پیشانی‌شکمی با ترس از ارزیابی مثبت و اختلال اضطراب اجتماعی مرتبط بودند».
نویسندگان این مطالعه به عنوان جمعبندی ذکر کردند که «در نهایت، یک مدل رفتار مغز برای ادغام نتایج fALFF و مدل BFOE [ترس دو ظرفیتی از ارزیابی] [یک مدل نظری که پیشنهاد می‌کند ترس از ارزیابی مثبت و منفی عوامل متمایز هستند] ساخته شد. سیگنال‌های غیرطبیعی کورتکس پیش‌پیشانی مغز بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی از طریق ترس از ارزیابی تأثیر می‌گذارد».
منبع :ایتنا