ترامپ بار دیگر دادگاهی شد
ترامپ بار دیگر دادگاهی شد

رییس جمهور سابق آمریکا به دلیل اتهامات قضایی بار دیگر به پای میز محاکمه رفت.
به گزارش ست نیوز به نقل از سی ان ان، محاکمه رئیس جمهور سابق آمریکا به اتهام پرداخت حق السکوت، آغاز شد.
جلسه محاکمه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا روز سه شنبه به اتهام پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های غیراخل..

رییس جمهور سابق آمریکا به دلیل اتهامات قضایی بار دیگر به پای میز محاکمه رفت.

به گزارش ست نیوز به نقل از سی ان ان، محاکمه رئیس جمهور سابق آمریکا به اتهام پرداخت حق السکوت، آغاز شد.

جلسه محاکمه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا روز سه شنبه به اتهام پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی در نیویورک درحال برگزاری است.

به گزارش مهر، این جلسه دادگاه با وجود درخواست‌های متعدد بر پایه استدلال‌های حقوقی برای تأخیر یا لغو دادگاه و باوجود همه اتهام زنی‌ها علیه قاضی و مسئولان دادگاه، با انتخاب هیئت منصفه آغاز شد.

طبق قانون رئیس جمهور سابق آمریکا در این دادگاه که به دلیل اتهام به ارتکاب جرایم قضائی محاکمه می‌شود.

نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به جعل سوابق تجاری مربوط به پرداختی سال ۲۰۱۶ به استورمی دنیلز، ستاره سابق فیلم‌های غیراخلاقی، متهم شده است

۳۱۰۳۱۰