بعضی حرکات یوفوهای مشاهده‌شده با قوانین فیزیک جور درنمی‌آیند
بعضی حرکات یوفوهای مشاهده‌شده با قوانین فیزیک جور درنمی‌آیند

دانشمندانی که گزارش‌های مربوط به پدیده‌های هوایی ناشناس در ایالات متحده را بررسی می‌کنند، می‌گویند که به نظر می‌رسد برخی از یوفوهای «با قابلیت مانور بالا» از فیزیک سرپیچی می‌کنند.
به گزارش ایتنا از ایندیپندنت، پژوهشگران از جمله محققانی از بخش بررسی‌ پدیده‌های غیرطبیعی پنتاگون دفتر تجزیه و تحلیل ناهن..

ست نیوز
بعضی حرکات یوفوهای مشاهده‌شده با قوانین فیزیک جور درنمی‌آیند
دانشمندانی که گزارش‌های مربوط به پدیده‌های هوایی ناشناس در ایالات متحده را بررسی می‌کنند، می‌گویند که به نظر می‌رسد برخی از یوفوهای «با قابلیت مانور بالا» از فیزیک سرپیچی می‌کنند.
به گزارش ایتنا از ایندیپندنت، پژوهشگران از جمله محققانی از بخش بررسی‌ پدیده‌های غیرطبیعی پنتاگون دفتر تجزیه و تحلیل ناهنجاری در همه حوزه‌ها (ای‌ا‌ی‌آراو)، می‌گویند معمولا اشیاء با حرکت در چنین سرعت‌هایی با هوا اصطکاک دارند، اما این یوفوها نشانه‌های آشکاری از آن‌ نشان نمی‌دهند.
این مقاله جدید، که هنوز باید داوری علمی شود، به پرسش‌های دشوار بیشتری از جمله اینکه آیا شواهدی مبنی بر وجود اشکال حیات هوشمند در سیارات دیگر وجود دارد یا نه، نپرداخته است، اما در عوض، علم فیزیک مرتبط با گزارش‌های مربوط به یوفوهای «با قابلیت مانور بالا» را بررسی کرده است.
محققان از روی مشاهدات پدیده‌های ناشناس هوایی، گفتند که انتظار می‌رود اصطکاک پدیده‌های ناشناس هوایی با هوا یا آب پیرامون، «یک گوی ابر نوری درخشان، یونش پوسته و دم» ایجاد کند که مستلزم ایجاد ردپاهای رادیویی است.
دانشمندان می‌گویند برای یک جسم مشاهده‌شده که با چنین مدل سرعتی حرکت می‌کند، «علاوه بر نشانه‌های حرارتی، شوک و نوری مرتبط»، یونیزاسیون و ردپاهای بسامد رادیویی مرتبط با حرکت آن‌ها در اتمسفر نیز انتظار می‌رود.
با این حال، در گزارش‌های چنین پدیده‌های ناشناس هوایی «با قابلیت مانور بالا»، هیچ نشانه‌ای از این ردپاها وجود نداشت.
5553482
دانشمندان حدس می‌زنند که وجود نداشتن این ردپاها می‌تواند به دلایل پیش پا افتاده‌تری باشد، از جمله اینکه ابزارهای انسانی ممکن است به قدر کافی برای ثبت این تغییرات حساس نباشند.
محققان در این مقاله نوشتند: «وجود نداشتن همه این ردپاها می‌تواند نشانه اندازه‌گیری نادرست فاصله (و در نتیجه سرعت حاصل از آن) برای حسگرهای تک‌موضعی بدون قابلیت دریچه برد باشد.»
آن‌ها افزودند: «مشاهده‌های معمولی پدیده‌های ناشناس هوایی، بسیار دورتر از آن‌اند که تصویری با وضوح بالا از جسم دریافت شود و تعیین حرکت جسم به‌دلیل فقدان داده‌های برد محدود است.»
این یافته‌ها نشان می‌دهند که برخی از این مشاهده‌های یوفوهای سریع ممکن است توهمات بصری ناشی از حسگر باشند.
محققان گفتند: «این خودبه‌خود بحث درباره اینکه برخی از این اشیاء چیستند و اینکه آیا آن‌ها رفتار واقعا‌ غیرعادی از خودشان نشان داده‌اند یا نه را باز می‌گذارد.»
آن‌ها افزودند: «ادعاهای مبنی بر مشاهده اجسام فراتر از محدوده فراصوت تا مافوق صوت باید بر اساس فیزیک یونیزاسیون، بازتاب راداری، دما، غرش‌های صوتی و گوهای ابر درخشان ارزیابی شوند.»
دانشمندان می‌گویند که تحقیقات جدید می‌تواند به برآوردهای بهتری از اندازه، شکل و جرم چنین اجسام ناشناسی بینجامد.منبع :ایتنا