بساط شناسنامه‌های جلد قرمز کی برچیده می‌شود؟
بساط شناسنامه‌های جلد قرمز کی برچیده می‌شود؟

بساط شناسنامه‌های جلد قرمز کی برچیده می‌شود؟ رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در کشور حدود ۳۴ میلیون شناسنامه جلد قرمز وجود دارد که باید بتوانیم هر چه سریعتر این شناسنامه‌ها را تعویض کنیم.
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌وگو با خبرنگار رفاه اجتماعی فارس، در پاسخ به این پرسش که بساط شن..

بساط شناسنامه‌های جلد قرمز کی برچیده می‌شود؟

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در کشور حدود ۳۴ میلیون شناسنامه جلد قرمز وجود دارد که باید بتوانیم هر چه سریعتر این شناسنامه‌ها را تعویض کنیم.

هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌وگو با خبرنگار رفاه اجتماعی فارس، در پاسخ به این پرسش که بساط شناسنامه جلد قرمزها کی برچیده می‌شود، اظهار کرد: طی ۱۴ سالی که از تعویض شناسنامه‌ها می‌گذرد انتظار می رفت که این شناسنامه ها باید تعویض می شد، اما ما در همین ۲ سال برنامه ریزی کردیم تا سریعتر بتوانیم این شناسنامه های معروف به جلد قرمز را تبدیل به شناسنامه‌های جدید کنیم چرا که این شناسنامه‌ها که کاملاً مکانیزه هستند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره زمان خداحافظی با شناسنامه‌های پشت جلد قرمز در کشور، گفت: یکی از برنامه هایی که امسال طراحی کرد‌ه ایم این است که تا پایان سال آینده وجود این شناسنامه‌های جلد قرمز را پشت جلد قرمز به حداقل برسانیم.

وی همچنین به امکان جعل شناسنامه‌های جلدقرمز اشاره و عنوان کرد: این شناسنامه‌ها محل اشکال هستند و می‌توانند از آن سوء استفاده کنند و امکان جعل آن وجود دارد.

کارگر درباره همکاری ثبت احوال با سازمان‌ها برای جمع آوری شناسنامه‌های جلد قرمز گفت: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان تعویض این شناسنامه‌ها است، در همین راستا بانک مرکزی باید به عنوان متولی چاپ شناسنامه خام به ما کمک کند و برخی نهادهای نظارتی نیز که در تجدید چاپ همکاری دارند به ما کمک کنند تا تعویض این شناسنامه‌ها هرچه سریعتر انجام دهند.

وی ادامه داد: ما تاکنون هنوز یک مهلت دقیقی را اعلام نکردیم چرا که باید این شناسنامه های خام باید تأمین شود تا این کار انجام شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره میزان شناسنامه‌های جلد قرمز در کشور گفت: در کشور حدود ۳۴ میلیون شناسنامه جلد قرمز وجود دارد که انشالله ما بتوانیم هر چه سریعتر این شناسنامه‌ها را تعویض کنیم.

پایان پیام/