برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت سپاهان از فدراسیون فوتبال
برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت سپاهان از فدراسیون فوتبال

جلسه استماع پرونده شکایت سپاهان از فدراسیون فوتبال در دادگاه CAS برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ در این جلسه تیم حقوقی و بین‌الملل باشگاه سپاهان ضمن طرح شکایت خود، ادله حقوقی مورد نظر را در رابطه با شکایت از فدراسیون فوتبال در خصوص مسئله سقف بودجه ارائه کردند.
همچنین در این جلسه که به صورت ..

جلسه استماع پرونده شکایت سپاهان از فدراسیون فوتبال در دادگاه CAS برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ در این جلسه تیم حقوقی و بین‌الملل باشگاه سپاهان ضمن طرح شکایت خود، ادله حقوقی مورد نظر را در رابطه با شکایت از فدراسیون فوتبال در خصوص مسئله سقف بودجه ارائه کردند.

همچنین در این جلسه که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، قاضی CAS پس از استماع لایحه شکایت سپاهان از نمایندگان فدراسیون فوتبال خواست دفاعیات خود را ارائه نمایند.

پس از ارائه دفاعیات نمایندگان فدراسیون فوتبال و رد و بدل شدن موارد حقوقی، رأی دادگاه CAS در خصوص این پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد.

۲۵۸ ۲۵۸