بروزرسانی واتساپ در جهت تقویت حریم خصوصی!
بروزرسانی واتساپ در جهت تقویت حریم خصوصی!

بروزرسانی قدیمی واتساپ نسخه بتا IOS برای اندرویدی‌ها فعال شد.

بروزرسانی قدیمی واتساپ نسخه بتا IOS برای اندرویدی‌ها فعال شد.