بررسی ۱۰ احتمال قهرمانی استقلال و پرسپولیس
بررسی ۱۰ احتمال قهرمانی استقلال و پرسپولیس

ده حالت در نتایج هفته آخر لیگ برتر ایران برای دو تیم پرسپولیس و استقلال متصور است که از این ۱۰ حالت، پرسپولیس در هفت حالت قهرمان می شود و سه حالت هم رای به قهرمانی تیم استقلال می دهد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ پرسپولیس تحت هر شرایطی با برد در بازی آخر، قهرمان لیگ برتر می شود اما مساوی و یا باخت ا..

ده حالت در نتایج هفته آخر لیگ برتر ایران برای دو تیم پرسپولیس و استقلال متصور است که از این ۱۰ حالت، پرسپولیس در هفت حالت قهرمان می شود و سه حالت هم رای به قهرمانی تیم استقلال می دهد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ پرسپولیس تحت هر شرایطی با برد در بازی آخر، قهرمان لیگ برتر می شود اما مساوی و یا باخت این تیم هم ممکن است منجر به قهرمانی شود.

در ۲ حالت پرسپولیس با باخت در بازی پایانی هم قهرمان می شود: اگر استقلال ببازد یا اگر استقلال مساوی کند و پرسپولیس با اختلاف کمتر از سه گل ببازد.

پرسپولیس ببرد و استقلال هم برنده باشد: پرسپولیس ۶۸ و استقلال ۶۷ امتیاز

پرسپولیس ببرد و استقلال مساوی کند: پرسپولیس ۶۸ و استقلال ۶۵ امتیاز

پرسپولیس ببرد و استقلال ببازد: پرسپولیس ۶۸ و استقلال ۶۴ امتیاز

پرسپولیس مساوی کند و استقلال ببرد: استقلال ۶۷ و پرسپولیس ۶۶ امتیاز

هر دو تیم مساوی کنند: پرسپولیس ۶۶ و استقلال ۶۵ امتیاز

پرسپولیس مساوی کند و استقلال ببازد: پرسپولیس ۶۶ و استقلال ۶۴ امتیاز

پرسپولیس ببازد و استقلال ببرد: استقلال ۶۷ و پرسپولیس ۶۵ امتیاز

استقلال مساوی کند و پرسپولیس با اختلاف کمتر از ۳ گل بازنده شود: هر دو تیم ۶۵ امتیازی شده، پرسپولیس قهرمان می شود

استقلال مساوی کند و پرسپولیس با اختلاف ۳ گل بازنده شود: هر دو تیم ۶۵ امتیازی شده، استقلال قهرمان می شود

پرسپولیس و استقلال هر دو بازنده باشند: پرسپولیس ۶۵ و استقلال ۶۴ امتیاز

۲۵۷ ۲۵۱