دکتر فریبا شیروانی، فوق تخصص عفونی اطفال و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه بروز سرفه های شدید در کودکان که چند روز پس از بهبودی عفونت های مجاری تتفسی بروز می کند معمولا بدنبال سابقه آلرژی اتفاق می افتد، می گوید: عفونت های تنفسی منجر به ریزش سلول های راه های هوایی می شوند، اما تا ت..

دکتر فریبا شیروانی، فوق تخصص عفونی اطفال و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه بروز سرفه های شدید در کودکان که چند روز پس از بهبودی عفونت های مجاری تتفسی بروز می کند معمولا بدنبال سابقه آلرژی اتفاق می افتد، می گوید: عفونت های تنفسی منجر به ریزش سلول های راه های هوایی می شوند، اما تا ترمیم صورت بگیرد بدلیل آلودگی هوا و نیز مواجهه با عفونت های بعدی این تحریک پذیری در راه های هوایی افزایش پیدا می کند که منجر به بروز سرفه های مکرر همراه با خلط با خشک می شود. مصرف آنتی بیوتیک کمکی نمی کند و مصرف داروهای دیگر با توصیه پزشک باید انجام شود. مصرف دم کرده های گیاهی کمک زیادی به رفع این سرفه ها نمی کند و از مصرف اوکالیپتوس که باعث تحریک پذیری بیشتر راه های هوایی می شود باید بشدت پرهیز کرد./ست نیوز

دریافت ۶ MB

۲۶۱ ۳۳