ببینید | نتایج اولیه انتخابات مجلس در تهران اعلام شد؛ رئیس مجلس در رده چهارم!
ببینید | نتایج اولیه انتخابات مجلس در تهران اعلام شد؛ رئیس مجلس در رده چهارم!

نتایج اولیه انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اعلام شد. منبع: صداوسیما
۲۶۵ ۳۳

نتایج اولیه انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اعلام شد. منبع: صداوسیما

۲۶۵ ۳۳