ببینید| حال و هوای نوروزی منزل تاجگردون از زبان خودش
ببینید| حال و هوای نوروزی منزل تاجگردون از زبان خودش

غلامرضا تاجگردون مهمان نوروزی «کافه خبر» خبرگزاری ست نیوز بود.
غلامرضا تاجگردون، نماینده ادوار مجلس در گفتگوی نوروزی در «کافه خبر» خبرگزاری ست نیوز حال و هوای منزلش را در ایام نوروز روایت کرده است. او می گوید در این نوروز کمتر عید در کنار خانواده اش خواهد بود.
۲۷۲۱۸

غلامرضا تاجگردون مهمان نوروزی «کافه خبر» خبرگزاری ست نیوز بود.

غلامرضا تاجگردون، نماینده ادوار مجلس در گفتگوی نوروزی در «کافه خبر» خبرگزاری ست نیوز حال و هوای منزلش را در ایام نوروز روایت کرده است. او می گوید در این نوروز کمتر عید در کنار خانواده اش خواهد بود.

۲۷۲۱۸