دکتر محمد هاشمی، دبیر انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران با تاکید بر اینکه نگه داشتن برنج پخته شده از طریق انجماد باید شرایط خاص خودش را داشته باشد، می افزاید: برنج پخته شده را پس از سرد شدن کامل برای٣تا ۶ ماه می توان در فریزر نگهداری کرد. اما هرچه فاصله انجماد یک ماده غذایی طولانی تر شود کیفیت و..

دکتر محمد هاشمی، دبیر انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران با تاکید بر اینکه نگه داشتن برنج پخته شده از طریق انجماد باید شرایط خاص خودش را داشته باشد، می افزاید: برنج پخته شده را پس از سرد شدن کامل برای٣تا ۶ ماه می توان در فریزر نگهداری کرد. اما هرچه فاصله انجماد یک ماده غذایی طولانی تر شود کیفیت و ارزش ماده غذایی آن هم پایین تر می آید. البته برنج فریز شده پس از یخ زدایی بافت اولیه خود را ندارد و بهتر است در سوپ یا آش استفاده شود./ست نیوز

دریافت ۹ MB

۲۶۱ ۳۳