این دختران نوجوان تهرانی گروه ضربت تشکیل دادند/ عکس
این دختران نوجوان تهرانی گروه ضربت تشکیل دادند/ عکس

۶۰ سال پیش یک گروه از دختران نوجوان تهرانی گروه ضربت تشکیل دادند.
به گزارش اطلاعات آنلاین، پدیده متلک‌گویی به دختران در ۶۰ سال پیش برای بسیاری از دختران تهرانی به یک مسئله جدی تبدیل شده بود. مجله اطلاعات هفتگی شماره ۱۱۸۲ مورخ ۵ تیر ۱۳۴۳ گزارشی در این باره منتشر کرد. بخش‌هایی از گزارش را بخوانید و عک..

۶۰ سال پیش یک گروه از دختران نوجوان تهرانی گروه ضربت تشکیل دادند.

به گزارش اطلاعات آنلاین، پدیده متلک‌گویی به دختران در ۶۰ سال پیش برای بسیاری از دختران تهرانی به یک مسئله جدی تبدیل شده بود. مجله اطلاعات هفتگی شماره ۱۱۸۲ مورخ ۵ تیر ۱۳۴۳ گزارشی در این باره منتشر کرد. بخش‌هایی از گزارش را بخوانید و عکس گروه ضربت را تماشا کنید.

207030_570.jpg

207031_358.jpg

۲۳۳۲۱۷