ایرانسل باز هم سرآمد روابط عمومی دیجیتال ایران شد
ایرانسل باز هم سرآمد روابط عمومی دیجیتال ایران شد

دهمین دوره «جشنواره ستارگان روابط‌عمومی ایران»، نشان ویژه «ستاره ملی ارتباطی مدیر ارشد» را به بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل اعطا کرد.
ایرانسل در این جشنواره، همچنین نشان ویژه «ستاره ملی روابط‌عمومی سرآمد دیجیتال» را دریافت کرد.
در این جشنواره، با عنایت به رأی هیأت داوران و با کسب بالاترین امتیازه..

ست نیوز
ایرانسل باز هم سرآمد روابط عمومی دیجیتال ایران شد دهمین دوره «جشنواره ستارگان روابط‌عمومی ایران»، نشان ویژه «ستاره ملی ارتباطی مدیر ارشد» را به بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل اعطا کرد.
ایرانسل در این جشنواره، همچنین نشان ویژه «ستاره ملی روابط‌عمومی سرآمد دیجیتال» را دریافت کرد.
در این جشنواره، با عنایت به رأی هیأت داوران و با کسب بالاترین امتیازهای لازم از ارزیابی‌های تخصصی، نشان ویژه «ستاره ملی ارتباطی مدیر ارشد»، به دلیل نگاه و عملکرد حمایتی از حوزه ارتباطی زیر مجموعه و شخصیت برجسته ارتباطی، به بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل اعطا شد.
همچنین ایرانسل به دلیل توفیقات در حوزه ارتباطات الکترونیکی و شبکه‌ای و سرآمدی در روابط عمومی دیجیتال، موفق شد برای سومین سال متوالی، نشان ویژه «روابط‌عمومی سرآمد دیجیتال» ایران را دریافت کند.منبع :ایتنا