ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات
ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که امروز توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد، در تبصره ۷ این لایحه گفته شده به دولت اجازه داده می شود به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء و نوسازی زیرساخت های ارتباطی و توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات»، در س..

ست نیوز
ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که امروز توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد، در تبصره ۷ این لایحه گفته شده به دولت اجازه داده می شود به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء و نوسازی زیرساخت های ارتباطی و توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات»، در سقف پست های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.
به گزارش ایتنا از ایسنا، اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.منبع :ایتنا