اولین تصاویر از شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری /صندوق ها فک پلمب شد
اولین تصاویر از شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری /صندوق ها فک پلمب شد

رای‌شماری در برخی حوزه‌های انتخابیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، همزمان با اعلام پایان زمان رأی‌گیری، رای‌شماری در برخی حوزه‌های انتخابیه از جمله حسینیه ارشاد و امامزاده صالح و آغاز شد.

۲۷۲۷

رای‌شماری در برخی حوزه‌های انتخابیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، همزمان با اعلام پایان زمان رأی‌گیری، رای‌شماری در برخی حوزه‌های انتخابیه از جمله حسینیه ارشاد و امامزاده صالح و آغاز شد.

اولین تصاویر از شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری /صندوق ها فک پلمب شد

اولین تصاویر از شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری /صندوق ها فک پلمب شد

۲۷۲۷