اولین تصاویر از جلسه هیات دولت بعد از سانحه برای بالگرد رئیسی /جای خالی آقای رئیس جمهور
اولین تصاویر از جلسه هیات دولت بعد از سانحه برای بالگرد رئیسی /جای خالی آقای رئیس جمهور

تصاویری از جلسه هیات دولت امروز در پی سانحه برای بالگرد رئیسی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، عصر امروز جلسه هیات دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و مواردی از دستور جلسه به تصویب رسید.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در این جلسه خبر فرود سخت بالگرد رئیس جمهور در بازگشت از افتتاح سد در م..

تصاویری از جلسه هیات دولت امروز در پی سانحه برای بالگرد رئیسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، عصر امروز جلسه هیات دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و مواردی از دستور جلسه به تصویب رسید.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در این جلسه خبر فرود سخت بالگرد رئیس جمهور در بازگشت از افتتاح سد در منطقه ارس دریافت شد و با دستور معاون اول اعضای جلسه مسئول پیگیری امور محموله شدند.

اولین تصاویر از جلسه هیات دولت بعد از سانحه برای بالگرد رئیسی /جای خالی آقای رئیس جمهور

اولین تصاویر از جلسه هیات دولت بعد از سانحه برای بالگرد رئیسی /جای خالی آقای رئیس جمهور

اولین تصاویر از جلسه هیات دولت بعد از سانحه برای بالگرد رئیسی /جای خالی آقای رئیس جمهور

اولین تصاویر از جلسه هیات دولت بعد از سانحه برای بالگرد رئیسی /جای خالی آقای رئیس جمهور