انتشار خبر جشن تولد ثریا در روزنامه/ عکس عجیب شاه و ملکه
انتشار خبر جشن تولد ثریا در روزنامه/ عکس عجیب شاه و ملکه

مراسم ۲۲ سالگی ثریا بختیاری، دومین همسر شاه در سال ۱۳۳۳ برگزار شد.
به گزارش خبر آنلاین، از هفته آخر خرداد ۱۳۳۳ رسانه‌ها به استقبال سالگرد اول تیر ۱۳۱۱ و تولد ثریا بختیاری ملکه وقت ایران دومین همسر محمدرضا پهلوی رفتند.
اطلاعات آنلاین ،روزنامه اطلاعات در ۳۱ خرداد و اول تیر ۱۳۳۳ به نحوه برگزاری جشن تو..

مراسم ۲۲ سالگی ثریا بختیاری، دومین همسر شاه در سال ۱۳۳۳ برگزار شد.

به گزارش خبر آنلاین، از هفته آخر خرداد ۱۳۳۳ رسانه‌ها به استقبال سالگرد اول تیر ۱۳۱۱ و تولد ثریا بختیاری ملکه وقت ایران دومین همسر محمدرضا پهلوی رفتند.

اطلاعات آنلاین ،روزنامه اطلاعات در ۳۱ خرداد و اول تیر ۱۳۳۳ به نحوه برگزاری جشن تولد ملکه پرداخت. خبرها را بخوانید و عکس‌هایی از شاه و ثریا تماشا کنید.

انتشار خبر جشن تولد ثریا در روزنامه/ عکس عجیب شاه و ملکه

55.jpg

66.jpg

77.jpg

۲۳۳۲۱۷