اسکاتلند و نیوزلند تیک تاک را ممنوع کردند
اسکاتلند و نیوزلند تیک تاک را ممنوع کردند

طبق گزارشی جدید اپ چینی تیک تاک به دلیل نگرانی های امنیتی از موبایل اعضای پارلمان اسکاتلند حذف می شود. به اعضا و کارمندان پارلمان اسکاتلند توصیه شده تا تیک تاک را حتی از دستگاه های شخصی که با آن به سیستم فناوری اطلاعات دولت متصل می شوند، حذف کنند.
این درحالی است که در گزارشی دیگر نیوزلند نیز اعلام ک..

ست نیوز
اسکاتلند و نیوزلند تیک تاک را ممنوع کردند
طبق گزارشی جدید اپ چینی تیک تاک به دلیل نگرانی های امنیتی از موبایل اعضای پارلمان اسکاتلند حذف می شود. به اعضا و کارمندان پارلمان اسکاتلند توصیه شده تا تیک تاک را حتی از دستگاه های شخصی که با آن به سیستم فناوری اطلاعات دولت متصل می شوند، حذف کنند.
این درحالی است که در گزارشی دیگر نیوزلند نیز اعلام کرد تیک تاک را در دستگاه هایی که به شبکه پارلمان این کشور متصل می شود حذف می کند. دلیل این امر نگرانی های امنیت سایبری ذکر شده است. به این ترتیب نیوزلند جدیدترین کشوری است که استفاده از اپ اشتراک گذاری ویدئو کوتاه را در دستگاه های دولتی محدود می کند.
به گزارش ایتنا از مهر، در نیوزلند تیک تاک روی تمام دستگاه هایی که به شبکه پارلمان متصل می شوند، تا پایان ماه مارس ممنوع خواهد شد.
رافائل گونزالس مونترو رئیس اجرایی خدمات پارلمان نیوزلند در بیانیه ای ایمیلی اعلام کرد این تصمیم پس از مشاوره با کارشناسان امنیت سایبری، مذاکرات داخل دولت و کشورهای دیگر گرفته شده است. در ادامه بیانیه آمده است: با توجه به اطلاعات مشخص شد ریسک های موجود در محیط پارلمانی نیوزلند قابل قبول نیستند.
البته برای افرادی که نیاز دارند برای شغلشان از این اپ استفاده کنند، اقداماتی در نظر گرفته می شود.
خبر ممنوعیت اپ اشتراک گذاری ویدئو کوتاه در پارلمان اسکاتلند و نیوزلند درحالی اعلام می شود که دولت انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد تیک تاک را در موبایل های دولتی ممنوع می کند.
نگرانی ها درباره امنیت سایبری این اپ و دسترسی دولت چین به موقعیت مکانی و داده های کاربران از طریق بایت دنس (شرکت مادر تیک تاک) به شدت اوج گرفته است.
عمق این نگرانی ها زمانی مشخص شد که دولت آمریکا از مالکان چینی تیک تاک خواست تا سهام خود را واگذار کنند یا با ممنوعیت فعالیت در این کشور روبرو خواهند شد.منبع :ایتنا