زمستان سال ۹۹ دو پسر جوان به نام‌های شهرام و نوید به خاطر مسمومیت با الکل به بیمارستانی در جنوب تهران منتقل شدند.

زمستان سال ۹۹ دو پسر جوان به نام‌های شهرام و نوید به خاطر مسمومیت با الکل به بیمارستانی در جنوب تهران منتقل شدند.