ادعای زاکانی: افرادی در ستاد پزشکیان به من رجوع کردند /قلب من دست خداست /در طرف درست تاریخ ایستادم
ادعای زاکانی: افرادی در ستاد پزشکیان به من رجوع کردند /قلب من دست خداست /در طرف درست تاریخ ایستادم

زاکانی گفت: در جایی که در جناح بنده اشکالی وجود داشت، معتقدم بودم باید دو برابر باید با آنان برخورد کرد زیرا این پرچم و قلم آسیب نخورد، پیشینه مشخص است.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، علیرضا زاکانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، جمع بندی اظهارات خود در مناظره سوم را ارائه داد.
اهم اظهارات زاکانی به شر..

زاکانی گفت: در جایی که در جناح بنده اشکالی وجود داشت، معتقدم بودم باید دو برابر باید با آنان برخورد کرد زیرا این پرچم و قلم آسیب نخورد، پیشینه مشخص است.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، علیرضا زاکانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، جمع بندی اظهارات خود در مناظره سوم را ارائه داد.

اهم اظهارات زاکانی به شرح زیر است:

* مردم عزیز بانوان گرامی و دختران خوب و پسران عزیز و قهرمانان، اگر دوستان عزیز امروز به برخی از نکات اشاره نمی کردند، بنده این آخر را جور دیگر جمع بندی می کردم.

* کارنامه بنده معلوم است، بیش از ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، در اصل انقلاب یک نوجوان بودیم و در همه ادوار تا به امروز بنده پاسخگوی کارهای خودم هستم.

* در طرف درست تاریخ ایستادم.

* لذا چیزی نیست که بخواهم پنهان کنم، مشهورم به اینکه در حق خواهی جوری حرکت می کنم که مخالفان پناه می آورند برای حق خواهی.

* شاید نام بردن خوب نباشد، اما آقای پزشکیان از برخی از افراد ستاد خود می تواند بپرسد که، بعضی از مواقعی که اجحاف بر ظلم شود، به بنده رجوع کردند و حقوق آنان را استیفا کردم.

* در جایی که در جناح بنده اشکالی وجود داشت، معتقدم بودم باید دو برابر باید با آنان برخورد کرد زیرا این پرچم و قلم آسیب نخورد، پیشینه مشخص است. بنده پاسخگو هستم.

* به امروز کشور به لطف الهی اشراف و وقوف دارم، برنامه تحول دارم و از بیان آن ابایی ندارم، با صدای رسا بیان می کنم و در بین کارشناسان مطرح می کنم و به اعتبار کارشناسان، در همین میزگرد اقتصادی، یکی از دوستان کارشناس فرمود این نکاتی که شما گفتین، کشور را متحول می کند.

* می گویند دل ها دست خدا است، قبل از عملیات خیبر، یک فرمانده خوبی داشتیم به نام عبدالله نوریان، برای عملیات داشت اسم می نوشت و ما در آن موقع تخریب می رفتیم. به او رجوع کردم چون برای عملیات همه را نمی فرستادند.

* آقای حق شناس گفته بود عبدالله به مقام کشف و شهود رسیده است. جمع ما وامدار این حرف ها است. گفتم اسم من را بنویس گفت چرا به من می گویی، گفتم به چه کسی بگویم، گفت به خدا.

* قلب من دست خداست، به قلب مردم باید توجه کنیم که دست خداست. مردم به پرونده ما دقت می کنند اما نهایت امر آنچه خیر و صلاح کشور است آنچه آینده این کشور را برای زنان و مردان و به نیکی رقم می خورد.

۲۷۲۱۵