اثاث کشی قالیباف به دفتر جدید؟ /او امیدی به ریاست مجلس آینده ندارد
اثاث کشی قالیباف به دفتر جدید؟ /او امیدی به ریاست مجلس آینده ندارد

مهاجری از احتمال رأی نیاوردن قالیباف برای کرسی ریاست مجلس دوازدهم روایت کرده است.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا و تحلیلگر سیاسی در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
گویا آقای ⁧قالیباف⁩ در حال آماده‌سازی دفتری در حیاط مجلس است که در دوره دوازدهم از اتاق ریاست به آنج..

مهاجری از احتمال رأی نیاوردن قالیباف برای کرسی ریاست مجلس دوازدهم روایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا و تحلیلگر سیاسی در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

گویا آقای ⁧قالیباف⁩ در حال آماده‌سازی دفتری در حیاط مجلس است که در دوره دوازدهم از اتاق ریاست به آنجا اثاث‌کشی کند.

‏ضعف شدید او در۴سال گذشته، تیغ مخالفان را طوری علیه او تیز کرده که خودش هم به ⁧ریاست مجلس دوازدهم ⁩ امید چندانی ندارد.

۲۷۲۷